Zobrazit větší

Záruka na zastřešení vířivek

¨

Zaruka na zastreseni vířivek.

Více informací

0 Kč bez DPH
0 Kč s DPH

Více informací

Záruka na zastřešení

Záruka na výrobky společnosti JUST RELAX VÍŘIVKY zahrnuté do programu ...JEŠTĚ VÍCE PÉČE:

 • JUST RELAX VÍŘIVKY / VÍŘIVÉ BAZÉNY poskytuje záruku na funkčnost výrobku v trvání 5 let, která začíná datem předání zastřešení zákazníkovi.
  Datum předání je vyznačeno výrobcem v záručním listu. Záruka se vztahuje na závady, které vzniknou v průběhu záruční doby v důsledku vady použitých materiálů nebo chybou výrobního postupu.
 • JUST RELAX VÍŘIVKY / VÍŘIVÉ BAZÉNY poskytuje záruku 5 let na povrchovou úpravu barevných hliníkových profilů.
 • JUST RELAX VÍŘIVKY / VÍŘIVÉ BAZÉNY poskytuje záruku 7 let na statickou tuhost a stabilitu konstrukčních spojů.
  Rozsah záruky: záruka se vztahuje na statickou tuhost a stabilitu konstrukčních spojů vyráběných dle technologických a výrobních postupů společnosti JUST RELAX VÍŘIVKY / VÍŘIVÉ BAZÉNY. Výrobce garantuje, že po dobu trvání této záruky nedojde k samovolnému rozpojení konstrukčních spojů v souvislosti s běžným užíváním výrobku.
 • JUST RELAX VÍŘIVKY / VÍŘIVÉ BAZÉNY poskytuje 15 let záruku na jednokomorový a kompaktní polykarbonát v rozsahu uvedeném níže výrobcem polykarbonátu.

  Rozsah záruky polykarbonátové desky
  1. propustnost světla se do 15 let nezhorší o více než 4%,
  2. tuhost polykarbonátové desky bude mít po 15 letech modul pružnosti > = 2,100 MPa,
  3. polykarbonát nezkřehne a neztratí pevnost. Po 15 letech bude pevnost v tahu > = 50 MPa,
  4. polykarbonát nebude zničen krupobitím po dobu 15 let.

  5. Podmínky záruky polykarbonátové desky:
  6. nesmí být negativně ovlivněny spojovacími, upevňovacími či těsnícími materiály
  7. nesmí být tepelně formovány
  8. mohou být vystaveny vlivům počasí jen UV stranou
  9. JUST RELAX VÍŘIVKY / VÍŘIVÉ BAZÉNY svými technologickými postupy bez výhrad splňuje tyto podmínky výrobce polykarbonátových desek
  10. musí být chráněny proti agresivním chemikáliím
  11. nesmí být mechanicky poškozeny či obroušeny
  12. Při uplatňování nároku na záruku je nutno předložit řádně vyplněný záruční list.
  13. Den uplatnění nároku ze záruky, den převzetí zastřešení k opravě a den předání zastřešení po opravě vyznačí výrobní závod v reklamačním listě.
  14. Záruční opravy smějí být prováděny výhradně pracovníky společnosti JUST RELAX VÍŘIVKY / VÍŘIVÉ BAZÉNY nebo proškolenými pracovníky jiných prodejních a montážních firem.
  15. Všichni uživatelé jsou povinni používat zastřešení bazénu nebo zastřešení vířivky v souladu s výše uvedeným Návodem k obsluze.

 

Zánik záruky / Výluky ze záruky:

  1. Nároky na záruku zanikají jejich neuplatněním v záruční době.
  2. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá nevhodným užíváním a neodborným ošetřováním.
  3. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodbornou montáží, provedenou neautorizovanými pracovníky.
  4. Záruka se nevztahuje na poškození zaviněná působením vnějších vlivů, např. přírodních jevů (zatížení vrstvou sněhu větší jak 15 cm, kroupami většími jak 2 cm v průměru, větrem o rychlosti větší než 100 km/h) nebo na mechanické poškození způsobené třetí osobou.
  5. Záruka zaniká neautorizovanou úpravou a opravou provedenou mimo výrobní závod, jakož i nedodržením záručních podmínek.
  6. Záruka se nevztahuje na přiměřené opotřebení vzniklé běžným provozem nebo poškození vzniklá nevhodným hrubým zacházením.
  7. Záruka se nevztahuje na zoxidování povrchu surového nerezového a hliníkového materiálu vlivem překročení doporučených hodnot PH, volného a vázaného chlóru v bazénové vodě.
  8. Záruka se nevztahuje na nestandardní environmentální podmínky.
  9. Záruka se nevztahuje na vznik kondenzátu uvnitř komor polykarbonátových desek.

Finanční riziko spojené s poškozením zastřešení bazénu a vířivky snížíte uzavřením pojistné smlouvy proti škodám vzniklým mimořádným působením klimatických vlivů.

Záruka na výrobky společnosti JUST RELAX VÍŘIVKY vyráběné pod označením AZURE, AZURE kompakt, AZURE flat, AZURE flat kompakt:

  1. JUST RELAX VÍŘIVKY / VÍŘIVÉ BAZÉNY poskytuje záruku na funkčnost výrobku v trvání 2 let, která začíná datem předání zastřešení zákazníkovi. Datum předání je vyznačeno výrobcem v záručním listu. Záruka se vztahuje na závady, které vzniknou v průběhu záruční doby v důsledku vady použitých materiálů nebo chybou výrobního postupu.
  2. JUST RELAX VÍŘIVKY / VÍŘIVÉ BAZÉNY poskytuje 10 let záruku na jednokomorový a kompaktní polykarbonát v rozsahu uvedeném níže výrobcem polykarbonátu.

   Rozsah záruky polykarbonátové desky
  3. propustnost světla se do 10 let nezhorší o více než 4%,
  4. tuhost polykarbonátové desky bude mít po 10 letech modul pružnosti > = 2,100 MPa,
  5. polykarbonát nezkřehne a neztratí pevnost. Po 10 letech bude pevnost v tahu > = 50 MPa,
  6. polykarbonát nebude zničen krupobitím po dobu 10 let.

  7. Podmínky záruky polykarbonátové desky:
  8. nesmí být negativně ovlivněny spojovacími, upevňovacími či těsnícími materiály
  9. nesmí být tepelně formovány
  10. mohou být vystaveny vlivům počasí jen UV stranou
  11. JUST RELAX VÍŘIVKY / VÍŘIVÉ BAZÉNY svými technologickými postupy bez výhrad splňuje tyto podmínky výrobce polykarbonátových desek
  12. musí být chráněny proti agresivním chemikáliím
  13. nesmí být mechanicky poškozeny či obroušeny
  14. Při uplatňování nároku na záruku je nutno předložit řádně vyplněný záruční list.
  15. Den uplatnění nároku ze záruky, den převzetí zastřešení k opravě a den předání zastřešení po opravě vyznačí výrobní závod v reklamačním listě.
  16. Záruční opravy smějí být prováděny výhradně pracovníky společnosti JUST RELAX VÍŘIVKY / VÍŘIVÉ BAZÉNY nebo proškolenými pracovníky jiných prodejních a montážních firem.
  17. Všichni uživatelé jsou povinni používat zastřešení bazénu nebo zastřešení vířivky v souladu s výše uvedeným Návodem k obsluze.

 

Zánik záruky / Výluky ze záruky:

 1. 1.Nároky na záruku zanikají jejich neuplatněním v záruční době.
 2. 2.Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá nevhodným užíváním a neodborným ošetřováním.
 3. 3.Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodbornou montáží, provedenou neautorizovanými pracovníky.
 4. 4.Záruka se nevztahuje na poškození zaviněná působením vnějších vlivů, např. přírodních jevů (zatížení vrstvou sněhu, kroupami většími jak 2 cm v průměru, větrem o rychlosti větší než 100 km/h) nebo na mechanické poškození způsobené třetí osobou.
 5. 5.Záruka zaniká neautorizovanou úpravou a opravou provedenou mimo výrobní závod, jakož i nedodržením záručních podmínek.
 6. 6.Záruka se nevztahuje na přiměřené opotřebení vzniklé běžným provozem nebo poškození vzniklá nevhodným hrubým zacházením.
 7. 7.Záruka se nevztahuje na zoxidování povrchu surového nerezového a hliníkového materiálu vlivem překročení doporučených hodnot PH, volného a vázaného chlóru v bazénové vodě.
 8. 8.Záruka se nevztahuje na nestandardní environmentální podmínky.
 9. 9.Záruka se nevztahuje na vznik kondenzátu uvnitř komor polykarbonátových desek.

Finanční riziko spojené s poškozením zastřešení bazénu a vířivky snížíte uzavřením pojistné smlouvy proti škodám vzniklým mimořádným působením klimatických vlivů.


Parametry