tlakový hladinomer

¨

Elektronické meracie zariadenia - hladinomer

More details

13 500 Kč tax excl.
16 335 Kč tax incl.

More info

Hydrostatický hladinomer je kompaktné meracie zariadenie obsahujúce kremíkové tenzometrické snímač a vyhodnocovacej elektroniku v nerezovej sonde.

Hladinomer je vhodný pre všetky druhy bazéna.

Jeho merací rozsah je nastavený štandardne na hĺbku 2 m, podľa potreby je však možné ho nastaviť až na 100m.

Data sheet