Komerčné vírivky

• Vírivky, ktoré spĺňajú českú normu pre verejné prevádzky wellness

• Konkrétna realizácia vírivky vychádza z projektu a inštalácie.

• Kontaktujte nás pre ďalšie informácie.

Wellness je pojem všeobecne vnímaný ako životný štýl moderného človeka vedúce k zdraviu. Veľmi často je tento trend viazaný s alternatívnou medicínou a obohatený o duchovný rozmer. Ľudia si dnes viac uvedomujú význam rovnováhy medzi telom a dušou, a preto sa zaujímajú o možnosti komplexnej starostlivosti, ktorá ďaleko presahuje rámec bežnej zdravotnej prevencie. Zároveň si chcú viac užívať a nachádzať stále novšie spôsoby uvoľnenie za prispenia všemožných pôžitkov, ktoré len sme schopní vyvolať teplotou, vlhkosťou, rôznym žiarením, rôznou intenzitou a farbou svetla, vôňami, esenciami, liečivými aerosóly, hudbou, temnotou a pokojom, stavom beztiaže, masážami, zábaly, cvičením ... a ich všemožnými kombináciami.

Navhrujeme a realizujeme kompletné wellness na kľúč.

Showing 1 - 5 of 5 items
Showing 1 - 5 of 5 items